June 21, 2024

Femei din sport

Sportive

Despre femei din sport

Jurnalismul înseamn? noutate, precizie, realitate, documentare ?i cunoa?tere. Toate astea adunate dau na?tere unui fior tân?r care are rolul de transmite ceva prin existen?a lui. Pasinea e în tandem cu acel fior ?i nu r?mâne decât, ori s? transmi?i ceva, ori s? nu transmi?i nimic. La mine astfel se rezum? toate acele exemple de articole cu femei care nu transmit nimic. Pot s? atrag? aten?ia, s? te fac? s? te opre?ti, dar nu mai mult de atât. Nu vei r?mâne cu nimic din exemplul ei. Goliciunea ei interioar? se dizolv? în timp, iar la sfâr?it vei con?tientiza timpul pierdut într-o prostie vizual?. Acesta nu e rolul jurnalismului.

Sportul e altfel. E ac?iune, echitate, rapiditate, vitez? ?i s?n?tate. Între toate astea se abund? omul. Privind pasiv sau fiind activ, el are nevoie de o leg?tur? între cele dou?. Jurnalism ?i sport. Împreun? ele dau via?? unei alte vie?i. Fac o parte din lume, fac o parte din tot. Anume aici avem nevoie de femei din lumea sportului. Ele transmit frumosul adev?r. Trebuie eviden?iate, fiindc? altfel se va ajunge ca sportul s? nu-?i mai îndeplineasc? misiunea de a fi o parte din tot.

Femeile din sport nu pot fi doar acele care-l practic? activ. Existe jurnaliste sportive adev?rate. Ele avându-?i partea lor din fenomen. Exist? cele care au schimbat istoria sportului. Femeile care ?i-au crescut copiii pe stadion, ?i nu în ultimul rând, acei copii devin femei ?i b?rba?i devota?i sus?inerii sportului. E o parte frumoas?, care trebuie s? se reg?seasc? des în agenda informa?ional? a fiec?ruia.

S? nu confund?m femeia sportului cu cea din lumea sportului, pentru c? sunt total diferite. Unele sunt pentru a distra, celelalte pentru a rezista. A face parte din fenomen e cu totul altceva decât a fi prin apropiere. A parazita sportul e simplu ?i deja e prea simplu. Acum e prea mult. Deaceea vreau s? redescoperim adev?ratele femei împreun?. Pentru c? al?turi de ele b?rba?ii se simt mai bine, al?turi de ele tr?ie?ti într-o lume real?, lâng? ele sim?i via?a ?i o evolu?ie în subcon?tient.

În nici un caz nu e vorba de feminism! E vorba c? prea mult? prostie a fost promovat?, doar pentru c? e simplu ?i rapid. Iar adev?rul ?i informa?ia s-au pierdut pe t?râmuri necunoscute ale jurnalismului. Sunt doar o mic? parte din ceea ce trebuie schimbat. Respiri la un moment dat aer poluat ?i te întrebi de unde vine. Nu, trebuie s? sapi în adânc ca s? vezi stric?ciunea. Nu v? am?gi?i cu ceea ce vi-i dat! C?uta?i mai mult!